Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Enzymatica AB

Enzymatica AB

Enzymatica AB
Mobilvägen 3
24643 Löddeköpinge

Hemsida:

www.enzymatica.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Enzymatica är ett forsknings- och utvecklingsbolag specialiserat på marin enzymer för kosmetika och nya mediciner.

Teckningsperiod:

19 maj 2021 - 2 juni 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

59,1 Mkr

Teckningskurs:

12 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 maj 2021

Värdering:

1 713,9 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:29. En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Tjugonio (29) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Obs, 15-30 maj 2021 är bara dummy-datum, exakta villkor har inte kommunicerats för företrädesemissionen på 60 Mkr. Beslut ska tas den 5 maj 2021.

Emissionen kommer att garanteras av företagets tre största ägare.

Uppdatering: Nyemissionen omfattas till 100 procent av teckningsåtaganden (43,5 procent) och garantiåtaganden (56,5 procent) från Bolagets tre största aktieägare.

Teckningsperioden är 19 maj - 2 juni 2021.

Uppdaterat: 2021-03-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss