Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Enzymatica AB

Enzymatica AB

Enzymatica AB
Mobilvägen 3
24643 Löddeköpinge

Hemsida:

www.enzymatica.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Enzymatica är ett forsknings- och utvecklingsbolag specialiserat på marin enzymer för kosmetika och nya mediciner.

Teckningsperiod:

14 november 2018 - 28 november 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

98,7 Mkr

Teckningskurs:

1,90 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

12 november 2018

Värdering:

172,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 4:7. En (1) befintlig aktie ger (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger rätt att teckna fyra (4) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Bolaget har i samband med företrädesemissionen ingått teckningsförbindelser med befintliga aktieägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare om 28,2 Mkr, motsvarande cirka 28,6 procent av företrädesemissionen. Vidare har bolaget ingått emissionsgarantier med styrelseledamoten Mats K Andersson, genom bolag, samt två större aktieägare om totalt 70,5 Mkr, motsvarande cirka 71,4 procent av företrädesemissionen. Sammanlagt omfattas företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till 98,7 Mkr, motsvarande 100 procent av företrädesemissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss