Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Enzymatica AB

Enzymatica AB

Enzymatica AB
Mobilvägen 3
24643 Löddeköpinge

Hemsida:

www.enzymatica.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Enzymatica är ett forsknings- och utvecklingsbolag specialiserat på marin enzymer för kosmetika och nya mediciner.

Teckningsperiod:

17 mars 2014 - 2 april 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

63,3 Mkr + 20,3 Mkr

Teckningskurs:

13,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

241,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. För varje aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Enzymatica har erhållit teckningsförbindelser från ett antal större aktieägare samt från personer i styrelsen och ledningsgruppen om cirka 16,6 MSEK, motsvarande cirka 26,2 procent av Företrädesemissionen. Därtill har bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 37,3 MSEK, motsvarande cirka 58,8 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt är Företrädesemissionen därmed garanterad upp till ett belopp om cirka 53,8 MSEK, motsvarande 85,0 procent av emissionsbeloppet.

Vid stort intresse kan styrelsen besluta om en riktad nyemission på 20,3 Mkr.

Uppdaterat: 2014-03-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss