Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Enycon AB

Enycon AB

Enycon AB
Ängsbacka 2
93010 Lövånger

Hemsida:

www.enycon.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Enycon erbjuder färdig värme samt projekterar, anlägger och driver mindre fjärrvärmesystem (närvärme och hyrvärme) med ett fokus på totalekonomi, trygghet och optimerad teknik. Enycons erbjudanden riktas främst till fastighetsägare och kommuner som har behov att investera i nya värmeanläggningar eller konvertera sina värmeanläggningar från olja och el till biobränslebaserade lösningar.

Teckningsperiod:

1 februari 2011 - 28 februari 2011

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

20 Mkr

Teckningskurs:

10 kr

Likviddag:

11 mars 2011

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 30 Mkr, exklusive optioner.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

20.000 aktier.

Övrigt:

Enycons huvudägare JLO Invest AB garanterar 50 % av det slutliga emissionsbeloppet. Kontakta Enycon för att erhålla ett memorandum och mer information.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss