Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Environiq AB

Environiq AB

Environiq AB
Hamngatan 4
65224 Karlstad

Hemsida:

www.environiq.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Environiqs affärsidé är att vara en aktiv och långsiktig ägare som förvaltar och utvecklar bolag med fokus på miljömedvetenhet och samhällsnyttiga tjänster och produkter.

Teckningsperiod:

15 oktober 2010 - 5 november 2010

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

16 Mkr

Teckningskurs:

4 kr

Likviddag:

5 november 2010

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss