Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Envirologic AB

Envirologic AB

Envirologic AB
Fyrisvallsg. 24
752 28 Uppsala

Hemsida:

envirologic.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Envirologic erbjuder en robotbaserad lösning för automatiserad rengöring av hälsovådliga miljöer.

Teckningsperiod:

21 juni 2016 - 7 juli 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7 Mkr + 2,1 Mkr

Teckningskurs:

7 kr per unit / 3,50 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

16 juni 2016

Värdering:

17,5 Mkr pre-money, exkl ev teckningsoptioner.

Villkor:

Företrädesrätt 2:5. Fem (5) befintliga aktier i Envirologic, oavsett serie, ger rätt att teckna en (1) Unit, bestående av två (2) nya aktier av serie B, en (1) vederlagsfri teckningsoption TO 1 B och en (1) vederlagsfri teckningsoption TO 2 B.

Post:

Övrigt:

Vid stort intresse kan en övertilldelningsoption på 2,1 Mkr användas.

Emissionen omfattas till cirka 48 procent av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt externa teckningsåtagare som tecknar med stöd av huvudägares uniträtter.

En (1) vederlagsfri teckningsoption TO 1 B ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Envirologic under lösenperioden 1 april – 15 april 2018. Lösenkursen för TO 1 B ska uppgå till 70 procent av aktiens volymvägda genomsnittskurs under den period om tio handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dagen i lösenperioden, dock lägst 3,50 kronor och högst 7,00 kronor.

En (1) vederlagsfri teckningsoption TO 2 B ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Envirologic under lösenperioden 1 april – 15 april 2019. Lösenkursen för TO 2 B ska uppgå till 70 procent av aktiens volymvägda genomsnittskurs under den period om tio handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dagen i lösenperioden, dock lägst 3,50 kronor och högst 7,00 kronor.

Uppdaterat: 2016-06-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss