Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Envirologic AB

Envirologic AB

Envirologic AB
Fyrisvallsg. 24
752 28 Uppsala

Hemsida:

envirologic.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Envirologic erbjuder en robotbaserad lösning för automatiserad rengöring av hälsovådliga miljöer.

Teckningsperiod:

4 mars 2014 - 19 mars 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

5 Mkr

Teckningskurs:

6,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

25 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Minimum 700 aktier.

Övrigt:

Envirologic listas på Aktietorget den 22 april 2014.

Envirologic har erhållit skriftliga bindande teckningsförbindelser från befintliga aktieägare om totalt cirka 0,5 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss