Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Envirologic AB

Envirologic AB

Envirologic AB
Fyrisvallsg. 24
752 28 Uppsala

Hemsida:

envirologic.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Envirologic erbjuder en robotbaserad lösning för automatiserad rengöring av hälsovådliga miljöer.

Teckningsperiod:

28 maj 2012 - 21 september 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

10 Mkr

Teckningskurs:

9 kr

Likviddag:

29 juni 2012

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 34,6 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Övrigt:

Aktien är planerad att listas på Aktietorget den 16 juli 2012.

Uppdatering: Teckningstiden har förlängts till den 29 juni 2012.

Uppdatering: Teckningstiden har förlängts till den 21 september 2012. Den planerade listningen skjuts därför också i tid.

Uppdatering: Teckningsgraden blev för låg och Enirologic valde därför att dra tillbaka emissionen.

Uppdaterat: 2012-09-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss