Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i EnQuest PLC

EnQuest PLC

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

EnQuest kommer att förvärva brittiska olje- och gasproducerande, utbyggnads- och prospekteringstillgångar av både Lundin Petroleum och Petrofac Limited (Petrofac), ett bolag noterat på Londonbörsen. EnQuest bildades nyligen för detta syfte och kommer att vara ett oberoende olje- och gas produktions- och utbyggnadsbolag vars initiala verksamhet kommer att fokusera på den brittiska kontinentalsockeln (BKS).

Teckningsperiod:

2 oktober 2018 - 9 oktober 2018

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

107 MGBP

Teckningskurs:

0,21 GBP

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

250 MGBP pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:7.

Post:

Övrigt:

Obs, datum för emissionen är skrivande stund inte kända, 2-9 oktober är bara dummy-datum.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss