Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Eniro AB

Eniro AB

Eniro AB
Gustav III:s Boulevard 40
Solna

Hemsida:

www.eniro.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Genom en bred, unik, relevant och kvalitativ databas samt genom ständig utveckling av söktjänsterna ska Eniro erbjuda de bästa sökmöjligheterna för varor, tjänster, platser, företag och personer på de enskilda marknaderna. Eniro ska vara ledande på transaktionsdrivet sök med hög nytta för såväl användare som kund.

Teckningsperiod:

2 juni 2009 - 16 juni 2009

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

2517 Mkr

Teckningskurs:

5,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 maj 2009

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 3:1.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är fullt garanterad av en kombination av Eniros större aktieägare, externa garanter och ett bankkonsortium.

Uppdaterat: 2009-05-29

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss