Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Eniro AB

Eniro AB

Eniro AB
Gustav III:s Boulevard 40
Solna

Hemsida:

www.eniro.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Genom en bred, unik, relevant och kvalitativ databas samt genom ständig utveckling av söktjänsterna ska Eniro erbjuda de bästa sökmöjligheterna för varor, tjänster, platser, företag och personer på de enskilda marknaderna. Eniro ska vara ledande på transaktionsdrivet sök med hög nytta för såväl användare som kund.

Teckningsperiod:

16 mars 2015 - 30 mars 2015

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

458 Mkr

Teckningskurs:

1,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

12 mars 2015

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 3:1. För varje stamaktie som innehas på avstämningsdagen, kommer stamaktieägarna att erhålla tre teckningsrätter. En teckningsrätt berättigar till teckning av en ny stamaktier.

Post:

Övrigt:

Utöver denna emission av aktier gör Eniro även en konvertibelemission på 500 Mkr.

Uppdaterat: 2015-03-15

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss