Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Eniro AB

Eniro AB

Eniro AB
Gustav III:s Boulevard 40
Solna

Hemsida:

www.eniro.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Genom en bred, unik, relevant och kvalitativ databas samt genom ständig utveckling av söktjänsterna ska Eniro erbjuda de bästa sökmöjligheterna för varor, tjänster, platser, företag och personer på de enskilda marknaderna. Eniro ska vara ledande på transaktionsdrivet sök med hög nytta för såväl användare som kund.

Teckningsperiod:

15 juni 2012 - 30 juni 2012

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

400 Mkr

Teckningskurs:

400 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktas till institutionella investerare och allmänheten, inkl Eniros nuvarande aktieägare.

Post:

Övrigt:

Obs, denna emission avser preferensaktier med speciella villkor.

Ett konsortie garanterar 300 Mkr och Carnegie garanterar 100 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss