Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Eniro AB

Eniro AB

Eniro AB
Gustav III:s Boulevard 40
Solna

Hemsida:

www.eniro.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Genom en bred, unik, relevant och kvalitativ databas samt genom ständig utveckling av söktjänsterna ska Eniro erbjuda de bästa sökmöjligheterna för varor, tjänster, platser, företag och personer på de enskilda marknaderna. Eniro ska vara ledande på transaktionsdrivet sök med hög nytta för såväl användare som kund.

Teckningsperiod:

3 december 2010 - 17 december 2010

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

2,52 miljarder kronor

Teckningskurs:

0,52 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

1 december 2010

Värdering:

Pre-money 83,3 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 30:1. Varje 1 aktie som innehas på avstämningsdagen berättigar aktieägaren till erhållande av 1 teckningsrätt. 1 teckningsrätt berättigar dess innehavare till teckning av 30 nya aktier.

Post:

Övrigt:

Handel med teckningsrätter 3 december – 14 december 2010. Företrädesemissionen är, förutsatt att vissa villkor uppfylls, 100% garanterad av Danske Markets, DnB NOR Markets, Handelsbanken Capital Markets, Nordea, The Royal Bank of Scotland, SEB Enskilda och Swedbank, vilka agerar Joint Global Coordinators, Joint Lead Managers och Joint Bookrunners, samt av externa garanter. De externa garanternas åtaganden uppgår sammanlagt till cirka 20% av företrädesemissionen.

Uppdaterat: 2016-05-28

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss