Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i EnergyO Solutions Russia AB

EnergyO Solutions Russia AB
Hovslagargatan 5 B
111 48 Stockholm

Hemsida:

www.eos-russia.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Investerar i ryska krafttillgångar.

Teckningsperiod:

1 juli 2007 - 31 juli 2007

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

235 Mkr

Teckningskurs:

109 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Emissionen riktas till FIM Securities kunder.

Post:

Övrigt:

Teckningskursen motsvarar 104 % av substansvärdet den 5 juli.

Uppdaterat: 2007-07-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss