Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Enea AB

Enea AB

Enea AB
Jan Stenbecks Torg 17
164 21 Kista

Hemsida:

www.enea.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och konsulttjänster.

Teckningsperiod:

20 februari 2017 - 21 februari 2017

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

162,4 Mkr

Teckningskurs:

100 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission till kvalificerade investerare.

Post:

Övrigt:

Efter börsens stängning den 20 februari 2017 meddelade Enea att de ska göra en riktad nyemission som placeras av ABG Sundal Collier. Emissionen ska vara på runt 10 % av aktierna i bolaget, vilket borde innebära att man söker omkring 170 Mkr.

Uppdatering: Emissionen gjordes till 100 kr per aktie och emissionsvolymen blev 162,4 Mkr.

Uppdaterat: 2017-02-21

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss