Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Endomines AB

Endomines AB

Endomines AB
Hovslagargatan 5
11148 Stockholm

Hemsida:

endomines.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Endomines är ett gruvbolag med en snart producerande guldgruva i Pampalo, lokaliserad på den Karelska Guldlinjen i östra Finland. Bolaget kontrollerar även de resterande 22 guldfyndigheterna längst den Karelska Guldlinjen, ytterligare guldfyndigheter i finska Lappland samt ilmenit på finska västkusten och wollastonit i södra Finland.

Teckningsperiod:

14 juni 2019 - 1 juli 2019

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

165,2 Mkr

Teckningskurs:

3,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

12 juni 2019

Värdering:

123,9 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 4:3. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i bolaget. Tre (3) teckningsrätter ger rätt att teckna fyra (4) aktier.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2019-06-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss