Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Endomines AB

Endomines AB

Endomines AB
Hovslagargatan 5
11148 Stockholm

Hemsida:

endomines.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Endomines är ett gruvbolag med en snart producerande guldgruva i Pampalo, lokaliserad på den Karelska Guldlinjen i östra Finland. Bolaget kontrollerar även de resterande 22 guldfyndigheterna längst den Karelska Guldlinjen, ytterligare guldfyndigheter i finska Lappland samt ilmenit på finska västkusten och wollastonit i södra Finland.

Teckningsperiod:

11 januari 2016 - 25 januari 2016

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

70,8 Mkr

Teckningskurs:

0,09 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

21 december 2015

Värdering:

23,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:1. Aktieägare erhåller för varje innehavd aktie i bolaget tre (3) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) aktie.

Post:

Övrigt:

Emissionen är säkerställd till elva procent genom teckningsförbindelser.

Uppdaterat: 2016-01-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss