Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Endomines AB

Endomines AB

Endomines AB
Hovslagargatan 5
11148 Stockholm

Hemsida:

endomines.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Endomines är ett gruvbolag med en snart producerande guldgruva i Pampalo, lokaliserad på den Karelska Guldlinjen i östra Finland. Bolaget kontrollerar även de resterande 22 guldfyndigheterna längst den Karelska Guldlinjen, ytterligare guldfyndigheter i finska Lappland samt ilmenit på finska västkusten och wollastonit i södra Finland.

Teckningsperiod:

12 november 2014 - 28 november 2014

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

96,1 Mkr

Teckningskurs:

0,55 kr per aktie / 1,10 kr per unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

6 november 2014

Värdering:

48 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. Aktieägare i Endomines har företrädesrätt att teckna en unit för varje befintlig aktie. En unit består av två aktier och två teckningsoptioner.

Post:

Övrigt:

Emissionen är säkerställd till sammanlagt 80 procent genom teckningförbindelser och emissionsgarantier.

Fyra teckningsoptioner ger rätt att senast den 9 december 2016 teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde ökat med 4 procent, avrundat uppåt till närmaste helt tiotal öre.

Uppdaterat: 2014-11-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss