Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Empir Group AB

Empir Group AB

Empir Group AB
Kungsgatan 64
111 22 Stockholm

Hemsida:

www.empir.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Empir Group är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir Group tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Group AB hette tidigare MSC Group AB. MSC Group AB hette tidigare MSC Konsult AB.

Teckningsperiod:

24 januari 2023 - 24 januari 2023

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

10,25 Mkr

Teckningskurs:

10,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

56,74 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission, tecknades av bl.a. Modelio Equity AB.

Post:

Övrigt:

"Nettolikviden som tillförs Bolaget genom den Riktade Nyemissionen ska användas till att säkerställa finansiering av det nyligen genomförda indirekta förvärvet av 50 procent av aktierna i mySafety Group AB."

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss