Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Emotra AB

Emotra AB

Emotra AB
Göteborgsvägen 74
433 63 Sävedalen

Hemsida:

emotra.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Emotra är ett medicintekniskt företag som genom forskning har hittat en lösning på den psykiatriska vårdens svåraste utmaning, att fastställa deprimerade patienters självmordsbenägenhet. Emotra har ett färdigutvecklat och kliniskt väldokumenterat test och produktsystem.

Teckningsperiod:

16 januari 2014 - 30 januari 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

9,7 Mkr

Teckningskurs:

15 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

10 januari 2014

Värdering:

29,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Emotra har erhållit teckningsförbindelser om 3 Mkr samt en avsiktsförklaring om ytterligare 1,18 Mkr, vilket sammanlagt motsvarar cirka 43 procent av den totala emissionslikviden.

Uppdaterat: 2014-01-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss