Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Emotra AB

Emotra AB

Emotra AB
Göteborgsvägen 74
433 63 Sävedalen

Hemsida:

emotra.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Emotra är ett medicintekniskt företag som genom forskning har hittat en lösning på den psykiatriska vårdens svåraste utmaning, att fastställa deprimerade patienters självmordsbenägenhet. Emotra har ett färdigutvecklat och kliniskt väldokumenterat test och produktsystem.

Teckningsperiod:

10 september 2013 - 17 september 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

0,88 Mkr

Teckningskurs:

13,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

25,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad nyemission, till Göran Ofsén, Kristoffer Biberg och Björn Biberg.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss