Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Emotra AB

Emotra AB

Emotra AB
Göteborgsvägen 74
433 63 Sävedalen

Hemsida:

emotra.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Emotra är ett medicintekniskt företag som genom forskning har hittat en lösning på den psykiatriska vårdens svåraste utmaning, att fastställa deprimerade patienters självmordsbenägenhet. Emotra har ett färdigutvecklat och kliniskt väldokumenterat test och produktsystem.

Teckningsperiod:

25 februari 2013 - 23 maj 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

9,96 Mkr

Teckningskurs:

7,20 kr

Likviddag:

Efter besked om tilldelning

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 9,96 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

500 aktier per post, minimum 2 poster.

Övrigt:

Emotra planerar att lista sig på Aktietorget efter genomförd nyemission.

Uppdatering: Emotra för diskussioner med ett antal större investerare och förlänger därför teckningstiden till den 23 maj 2013.

Uppdaterat: 2013-04-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss