Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i EMI Energi Miljö Innovation Invest AB

EMI Energi Miljö Innovation Invest AB

EMI Energi Miljö Innovation Invest AB
Smedjegatan 12
52233 Tidaholm

Hemsida:

www.emiinvest.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

EMI ska investera i företag som utvecklar, marknadsför och säljer innovativa produkter och tjänster som tillgodoser de globala kraven när det gäller att spara energi och minimera påverkan på miljön. EMI Energi Miljö Innovation Invest AB hette tidigare EMI System AB.

Teckningsperiod:

1 juni 2010 - 21 juni 2010

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

1,6 Mkr

Teckningskurs:

1,75 kr

Likviddag:

Tre dagar efter teckning

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 6,9 Mkr.

Villkor:

Vid överteckning har de gamla ägarna företräde.

Post:

4572 aktier.

Övrigt:

EMI Energi Miljö Innovation Invest för ny en mindre nyemission och planerar att göra en större emission på 10 Mkr under hösten 2010 och sedan notera sig på en mindre lista.

Uppdaterat: 2010-06-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss