Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i EMI Energi Miljö Innovation Invest AB

EMI Energi Miljö Innovation Invest AB

EMI Energi Miljö Innovation Invest AB
Smedjegatan 12
52233 Tidaholm

Hemsida:

www.emiinvest.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

EMI ska investera i företag som utvecklar, marknadsför och säljer innovativa produkter och tjänster som tillgodoser de globala kraven när det gäller att spara energi och minimera påverkan på miljön. EMI Energi Miljö Innovation Invest AB hette tidigare EMI System AB.

Teckningsperiod:

10 maj 2007 - 2 december −0001

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

3 Mkr

Teckningskurs:

2 kr

Likviddag:

Tre dagar efter teckning

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Ingen företrädesrätt.

Post:

7500 aktier.

Övrigt:

Företaget har för avsikt att skapa förutsättningar för handel med aktien på någon mindre lista. Ingen tidsplan anges dock. Prospekt kan beställas på tfn: 019-253090.

Uppdatering: Teckningsperioden var satt till 10 maj - 31 maj. Emissionen är dock inte fulltecknad och företaget håller den därför öppen.

Uppdaterat: 2007-12-31

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss