Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ellen AB

Ellen AB

Ellen AB
Svärdvägen 27, plan 2
182 33 Danderyd

Hemsida:

www.ellenab.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Utvecklar och säljer sanitetsskydd med mjölksyrebakterier.

Teckningsperiod:

26 oktober 2020 - 9 november 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

14,9 Mkr

Teckningskurs:

7,85 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

22 oktober 2020

Värdering:

19,9 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:4. Innehav av en (1) befintlig aktie i bolaget ger en (1) teckningsrätt och fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Post:

Övrigt:

I samband med Företrädesemissionen har Ellen erhållit teckningsförbindelser från fyra av Bolagets större aktieägare som tillsammans innehar cirka 22,8 procent av aktierna i Bolaget. Därutöver har tre av Bolagets större aktieägare åtagit sig att garantera resterande del av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 77,2 procent. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed fullt ut av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss