Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Elanders AB

Elanders AB

Elanders AB
Designvägen 2
435 33 Mölnlycke

Hemsida:

www.elanders.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Elanders erbjuder globala integrerade lösningar inom supply chain management, print & packaging och e-commerce. Koncernen kan ta ett helhetsansvar för komplexa och globala leverans­åtaganden som omfattar bland annat inköp, lager, konfigurering, produktion och distribution. I erbjudandet ingår även hantering av beställningslösningar, betalningsflöden och efter­marknadstjänster för kundernas räkning.

Teckningsperiod:

3 oktober 2016 - 17 oktober 2016

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

707 Mkr

Teckningskurs:

80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

30 september 2016

Värdering:

2 121 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. Aktieägare erhåller 1 teckningsrätt per 1 innehavd aktie. 3 teckningsrätter ger rätt att teckna 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissionen är i sin helhet garanterad av Carl Bennet AB, som är Elanders största ägare.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss