Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Elanders AB

Elanders AB

Elanders AB
Designvägen 2
435 33 Mölnlycke

Hemsida:

www.elanders.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Elanders erbjuder globala integrerade lösningar inom supply chain management, print & packaging och e-commerce. Koncernen kan ta ett helhetsansvar för komplexa och globala leverans­åtaganden som omfattar bland annat inköp, lager, konfigurering, produktion och distribution. I erbjudandet ingår även hantering av beställningslösningar, betalningsflöden och efter­marknadstjänster för kundernas räkning.

Teckningsperiod:

6 september 2010 - 20 september 2010

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

215 Mkr

Teckningskurs:

22 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

30 augusti 2010

Värdering:

Pre-money 215 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1

Post:

Övrigt:

Nyemissionen är i sin helhet garanterad av Elanders största ägare, Carl Bennet AB

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss