Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ekomarine AB

Ekomarine AB

Ekomarine AB
Götlundag. 11
12471 Bandhagen

Hemsida:

www.ekomarine.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Ekomarine ska skapa värde genom att utveckla, producera och sälja effektiv, miljötrygg, giftfria produkter som förhindrar marin fouling till fritidsbåtar, handelsflotta, militär flotta, och annan marin utrustning.

Teckningsperiod:

23 februari 2010 - 19 mars 2010

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

9,8 Mkr

Teckningskurs:

9 kr

Likviddag:

29 mars 2010.

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 50,5 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

1000 aktier, dvs 9000 kr.

Övrigt:

Ekomarine noteras på Aktietorget den 27 april 2010. Befintliga aktieägare representerande 36,7 % deklarerat att de kommer att anmäla sitt intresse att delta i emissionen med totalt drygt 3,6 miljoner kronor.

Uppdaterat: 2010-02-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss