Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Effnetplattformen AB

Effnetplattformen AB

Effnetplattformen AB
Stationsgatan 69
972 34 Luleå

Hemsida:

www.effnetplattformen.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Effnetplattformen (559085-5721) är ett finansiellt verktyg för att notera företag via omvända förvärv. Vid sidan av detta äger bolaget även ett operativt teknikbolag vid namn EffNet AB (med organisationsnummer 556546-4566). Effnetplattformen AB hette tidigare Effnetplattformen Dividend AB.

Teckningsperiod:

8 maj 2017 - 22 maj 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

23,5 Mkr

Teckningskurs:

13 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 maj 2017

Värdering:

94 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss