Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Effnetplattformen AB

Effnetplattformen AB
Stationsgatan 69
972 34 Luleå

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Effnetplattformen AB är ett finansiellt verktyg för att notera företag via omvända förvärv. Vid sidan av detta äger bolaget även ett operativt teknikbolag vid namn EffNet AB (med organisationsnummer 556546-4566). Effnetplattformen AB var tidigare tänkt att heta Platform Invest AB.

Teckningsperiod:

16 februari 2015 - 2 mars 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

22,9 Mkr

Teckningskurs:

11,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

57,25 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:5. För varje befintlig aktie i Effnetplattformen erhålls två (2) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Effnetplattformens huvudägare Hans Runesten, genom sitt helägda bolag Ironbridge AB, och Göran E Larsson, genom sitt helägda bolag Eddainvest Holding AB, har åtagit sig att teckna hela sina andelar i emissionen om sammanlagt 5,2 Mkr, motsvarande cirka 23 procent av det totala emissionsbeloppet.

Uppdaterat: 2015-02-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss