Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i EfficaxEnergy AB

EfficaxEnergy AB

EfficaxEnergy AB
Östra förstadsgatan 5 A
211 31 Malmö

Hemsida:

www.efficaxenergy.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Efficax Energy utvecklar och erbjuder en patentsökt produkt som effektiviserar solvärmesystem för varmvattenuppvärmning i småhus, och minskar investeringskostnaden med 30-40% jämfört med traditionella solvärmesystem. Denna produkt kallas för SolarFlex.

Teckningsperiod:

20 november 2014 - 5 december 2014

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

2,2 Mkr

Teckningskurs:

89 kr

Likviddag:

10 december 2014

Avstämningsdag:

Värdering:

6,99 Mkr pre-money.

Villkor:

Öppen för allmänheten.

Post:

Minimum 281 aktier.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss