Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i EfficaxEnergy AB

EfficaxEnergy AB

EfficaxEnergy AB
Östra förstadsgatan 5 A
211 31 Malmö

Hemsida:

www.efficaxenergy.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Efficax Energy utvecklar och erbjuder en patentsökt produkt som effektiviserar solvärmesystem för varmvattenuppvärmning i småhus, och minskar investeringskostnaden med 30-40% jämfört med traditionella solvärmesystem. Denna produkt kallas för SolarFlex.

Teckningsperiod:

1 september 2013 - 1 oktober 2013

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

1,22 Mkr

Teckningskurs:

1020 kr

Likviddag:

Tre dagar efter utfärdad avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

7 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

50 aktier.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss