Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Edoctrina AB

Edoctrina AB

Edoctrina AB
Nohabgatan 17
46153 Trollhättan

Hemsida:

www.edoctrina.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Internetbaserat utbildningssystem.

Teckningsperiod:

18 mars 2009 - 1 april 2009

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

1,5 Mkr

Teckningskurs:

0,50 kr

Likviddag:

Fyra dagar efter utsänd nota.

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 9,35 Mkr och post money 10,85 Mkr.

Villkor:

Ingen företrädesrätt.

Post:

9000 aktier, dvs 4500 kr.

Övrigt:

Edoctrina planerar att göra en emission under hösten 2009 på 12 Mkr och att notera företaget kring årsskiftet 2009/2010.

Uppdaterat: 2009-03-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss