Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Edoctrina AB

Edoctrina AB

Edoctrina AB
Nohabgatan 17
46153 Trollhättan

Hemsida:

www.edoctrina.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Internetbaserat utbildningssystem.

Teckningsperiod:

5 september 2007 - 19 september 2007

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

6 Mkr

Teckningskurs:

0,50 kr

Likviddag:

28 september 2007

Avstämningsdag:

Värdering:

13,4 Mkr efter nyemission enligt emissionsvillkor.

Villkor:

Ingen företrädesrätt.

Post:

60.000 aktier

Övrigt:

Företaget planerar en notering på Nordic MTF.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss