Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ectin Research AB

Ectin Research AB

Ectin Research AB
Pepparedsleden 1
431 83 Mölndal

Hemsida:

www.ectinresearch.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Ectin Research är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedelskandidaten MFA-370. MFA-370 har i prekliniska studier påvisat lovande potential i behandlingsterapi för metastaserad blåscancer och cancerformerna bröst-, kolorektal- och prostatacancer.

Teckningsperiod:

1 juli 2021 - 29 juli 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

55 Mkr

Teckningskurs:

35,40 kr per unit / 5,90 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

29,87 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten. En (1) unit består av sex (6) B-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1.

Post:

Minimum 160 units.

Övrigt:

Ectin Research noteras på Spotlight den 29 juli 2021.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 33,3 Mkr.

En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie till en kurs om 7,10 SEK under nyttjandeperioden som äger rum under tiden från och med den 25 maj 2022 till och med den 15 juni 2022.

Uppdatering: Ectin Research har meddelat att ansökan om klinisk läkemedelsprövning är inlämnad till Läkemedelsverket och har därför även förlängt teckningstiden till den 29 juli 2021.

Uppdaterat: 2021-07-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss