Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ecomb AB

Ecomb AB
Tallvägen 2
15138 Södertälje

Hemsida:

www.ecomb.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

ECOMBs affärsidé är att sälja det patenterade Ecotube-systemet, som minskar utsläppen av kväveoxider (NOx), svaveloxider (SOx) och koloxid (CO) från pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn. Ecotube-systemet används i pannor som eldas med kol, avfall och biobränsle. Sedan starten har Ecotube-systemet installerats i ett trettiotal anläggningar. Ecotube-systemet har hittills sålts till kunder i USA, Frankrike, England, Holland och Sverige.

Teckningsperiod:

28 mars 2014 - 15 april 2014

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

9,8 Mkr

Teckningskurs:

2,25 kr (4,50 kr per unit)

Likviddag:

Avstämningsdag:

25 mars 2014

Värdering:

12,25 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 4:5. Innehav av fem (5) aktier berättigar till teckning av två (2) Units. En Unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Vid överteckning av emissionen kommer ytterligare upp till 500 000 units, motsvarande 1 000 000 aktier och 500 000 teckningsoptioner, att emitteras, motsvarande ett emissionsbelopp om (högst) 2 250 000 kronor före emissionskostnader.

Lösenkursen ska vara 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen i ECOMB under den period om 20 handelsdagar som slutar fem (5) bankdagar innan första teckningsdag, dock lägst 2 kronor och högst 3 kronor per aktie.

Uppdaterat: 2014-03-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss