Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ecomb AB

Ecomb AB
Tallvägen 2
15138 Södertälje

Hemsida:

www.ecomb.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

ECOMBs affärsidé är att sälja det patenterade Ecotube-systemet, som minskar utsläppen av kväveoxider (NOx), svaveloxider (SOx) och koloxid (CO) från pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn. Ecotube-systemet används i pannor som eldas med kol, avfall och biobränsle. Sedan starten har Ecotube-systemet installerats i ett trettiotal anläggningar. Ecotube-systemet har hittills sålts till kunder i USA, Frankrike, England, Holland och Sverige.

Teckningsperiod:

17 november 2010 - 3 december 2010

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7,5 Mkr + 1,2 Mkr

Teckningskurs:

3 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

12 november 2010

Värdering:

Pre-money 7,5 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. 1 A- eller B-aktie ger rätt att teckna 1 B-aktie. Samt 1,2 Mkr för allmänheten.

Post:

Övrigt:

Ecomb kommer efter emissionen att noteras på Aktietorget. Emissionen är garanterad till 5 miljoner kronor genom ett garantiåtagande från finans- och industrimannen Sten K Johnson.

Uppdaterat: 2010-11-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss