Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ecoclime Group AB

Ecoclime Group AB

Ecoclime Group AB
Nytorgsgatan 14
903 30 Umeå

Hemsida:

ecoclime.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Ecoclime är en grupp bolag verksamma på områdena inomhusklimat, recirkulering av energi med minimering av växthusgasutsläpp samt optimering av fastighetsdriften. Ecoclime Group AB hette tidigare Ecoclime Comfort Ceilings AB.

Teckningsperiod:

29 september 2020 - 30 september 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

40 Mkr

Teckningskurs:

10,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission via ett kallat accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Stockholm Corporate Finance.

Post:

Övrigt:

Ecoclime inledde efter att marknaden stängt den 29 september 2020 en riktad emission som ska vara klar innan marknaden öppnar den 30 september. Bolaget angav inte hur mycket de önskade att få in, annat än att det baserar sig på bemyndigandet från den 16 juni.


Uppdatering: Ecoclime fick in 40 Mkr till 10,30 kr per aktie, en rabatt på 10% jämfört med stängningskursen.

Det familjeägda investmentbolaget Hamberg Förvaltning AB med närstående är huvudinvesterare med 50% i emissionen.

Uppdaterat: 2020-09-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss