Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ecoclime Comfort Ceilings AB

Ecoclime Comfort Ceilings AB

Ecoclime Comfort Ceilings AB
Nytorgsgatan 14
903 30 Umeå

Hemsida:

ecoclime.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Ecoclime utvecklar, tillverkar och marknadsför världens mest energi- och kostnadseffektiva komforttak för inomhuskyla.

Teckningsperiod:

29 mars 2016 - 15 april 2016

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

18 Mkr + 5 Mkr

Teckningskurs:

6 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

41,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till allmänheten och institutioner.

Post:

Övrigt:

Ett garantikonsortium om 18 investerare har i mars 2016 förbundit sig att teckna 15 MSEK av emissionen för det fall att emissionen inte tecknas upp till 15 MSEK (bottengaranti). Detta motsvarar cirka 83 procent av det totala emissionsbeloppet om 18 MSEK.

Uppdaterat: 2016-03-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss