Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Eco Byggolit AB

Eco Byggolit AB

Eco Byggolit AB
Gröna vägen 14
534 73 Stora Levene

Hemsida:

www.byggolit.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Eco Byggolit tillverkar och säljer EPS-cellplast (Expanderad PolyStyren). EPS-cellplast har många användsområden, oftast för isolering av byggnader i grunder, tak och väggar.

Teckningsperiod:

9 april 2013 - 29 april 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

4 Mkr

Teckningskurs:

2 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 april 2013

Värdering:

Pre-money 8 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Emissionen garanteras av bolagets huvudägare till drygt 57 procent.

Uppdaterat: 2013-04-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss