Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i EatGood Sweden AB

EatGood Sweden AB

EatGood Sweden AB
Åsboholmsgatan 16
504 51 Borås

Hemsida:

www.eatgood.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

EatGood erbjuder en ugn för tillagning av pommes frites på ett sätt som är hälsosammare än att fritera.

Teckningsperiod:

6 maj 2019 - 21 maj 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

9,4 Mkr

Teckningskurs:

2,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

2 maj 2019

Värdering:

18,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt och innehav av två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss