Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i EasyFill AB

EasyFill AB

EasyFill AB
Industrigatan 10
840 60 Bräcke

Hemsida:

www.easyfill.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

EasyFill är specialiserade på design, utveckling och tillverkning av kylskåp med varumärkesdekor och hyllösningar till restaurang samt service- och dagligvaruhandeln där de traditionella hyllorna ersätts med FIFO - SwingOut lösningar. EasyFill AB hette tidigare Enjoy Group AB.

Teckningsperiod:

4 november 2016 - 18 november 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

23,1 Mkr

Teckningskurs:

7,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

1 november 2016

Värdering:

415 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:18

Post:

Övrigt:

I samband med Erbjudandet har Bolaget erhållit teckningsförbindelser om 5,4 MSEK, motsvarande cirka 23 procent av Erbjudandet. 4,0 MSEK av dessa kommer att erläggas genom kvittning av brygglån från stor aktieägare. Övriga teckningsförbindelser har inhämtats från styrelseledamöter och person i ledande ställning.

Uppdaterat: 2016-11-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss