Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i EasyFill AB

EasyFill AB

EasyFill AB
Industrigatan 10
840 60 Bräcke

Hemsida:

www.easyfill.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

EasyFill är specialiserade på design, utveckling och tillverkning av kylskåp med varumärkesdekor och hyllösningar till restaurang samt service- och dagligvaruhandeln där de traditionella hyllorna ersätts med FIFO - SwingOut lösningar. EasyFill AB hette tidigare Enjoy Group AB.

Teckningsperiod:

15 januari 2013 - 30 januari 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

5,72 Mkr

Teckningskurs:

2 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Inlandsinnovation och Loxysoft AB. Emissionen genomförs om företaget har uppnått vissa milstolpar den 15 januari 2013.

Post:

Övrigt:

Denna emission är del 2 av en kapitalanskaffning, där del 1 gjordes i december 2012. Denna emission görs om företaget har uppnått vissa milstolpar den 15 januari 2013.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss