Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i EasyFill AB

EasyFill AB

EasyFill AB
Industrigatan 10
840 60 Bräcke

Hemsida:

www.easyfill.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

EasyFill är specialiserade på design, utveckling och tillverkning av kylskåp med varumärkesdekor och hyllösningar till restaurang samt service- och dagligvaruhandeln där de traditionella hyllorna ersätts med FIFO - SwingOut lösningar. EasyFill AB hette tidigare Enjoy Group AB.

Teckningsperiod:

15 december 2012 - 15 december 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

5,65 Mkr

Teckningskurs:

1,80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 69,8 Mkr.

Villkor:

Riktad till Inlandsinnovation, Loxysoft AB och Liden i Loo AB.

Post:

Övrigt:

OBS, datum för emissionen är ungefärligt.

Om företaget uppnår vissa milstolpar den 15 januari 2013 kommer denna emission att följas av en ytterligare emission på 5,72 Mkr till 2 kr per aktie.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss