Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Dustin Group AB

Dustin Group AB

Dustin Group AB
Auguststendalsvägen 7
131 52 Nacka Strand

Hemsida:

www.dustingroup.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Dustin är en återförsäljare av datorer och datortillbehör via postorder och e-handel.

Teckningsperiod:

19 oktober 2018 - 7 november 2018

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

700 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 oktober 2018

Värdering:

Villkor:

Företrädesemission.

Post:

Övrigt:

Den 5 oktober 2018 offentliggörs de exakta villkoren.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss