Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i DuoCort AB

DuoCort AB
Kullagatan 8
252 20 Helsingborg

Hemsida:

www.duocort.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Bioteknik.

Teckningsperiod:

26 maj 2005 - 17 juni 2005

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

6 Mkr

Teckningskurs:

10.000 kr

Likviddag:

29 juni 2005

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss