Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i DTG Sweden AB

DTG Sweden AB

10247 Stockholm

Hemsida:

www.dtgsweden.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Arrangörer av jaktresor som marknadsförs under namnet Diana samt Diana Jagt- og Fiskerejser.

Teckningsperiod:

25 oktober 2007 - 20 november 2007

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

15 Mkr

Teckningskurs:

4,50 kr

Likviddag:

Tre bankdagar efter tilldeln.

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Ingen företrädesrätt

Post:

1000 aktier

Övrigt:

Noteras på First North den 27 november 2007. En grupp befintliga huvudägare har garanterat emission till 100 %. Uppdatering: Teckningsperioden förlängs från den 14 november till 20 november.

Uppdaterat: 2008-08-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss