Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i DTG Sweden AB

DTG Sweden AB

10247 Stockholm

Hemsida:

www.dtgsweden.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Arrangörer av jaktresor som marknadsförs under namnet Diana samt Diana Jagt- og Fiskerejser.

Teckningsperiod:

13 augusti 2008 - 29 augusti 2008

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

14 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Kontant betalning

Avstämningsdag:

8 augusti 2008

Värdering:

14 Mkr pre-money och 28 Mkr post money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss