Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Dr Sannas AB

Dr Sannas AB

Dr Sannas AB
Olof Dalins väg 8
112 52 Stockholm

Hemsida:

drsannas.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Dr Sannas vill skapa en positiv hälsoutveckling och tar därför fram och säljer unika, stärkande och naturliga hud- och hälsoprodukter.

Teckningsperiod:

6 december 2017 - 19 december 2017

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

3 Mkr + 1 Mkr

Teckningskurs:

18 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

23,3 Mkr pre-money.

Villkor:

Bred spridning prioriteras.

Post:

1 aktie, minimum 300 aktier.

Övrigt:

Första dag för handel på NGM Nordic-MTF är planerad till 26 januari 2018.

Uppdaterat: 2017-12-04

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss