Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Doxa AB

Doxa AB

Doxa AB
Kristallen
75451 Uppsala

Hemsida:

www.doxa.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Utvecklar, producerar och kommersialiserar bioaktiva keramer.

Teckningsperiod:

22 juni 2021 - 6 juli 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

125,8 Mkr

Teckningskurs:

2 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 juni 2021

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Varje befintlig aktie i Doxa ger en (1) teckningsrätt, och en (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Doxa övergår till att bli ett fastighetsbolag i samband med denna emission. Man gör även en riktad emission innan denna företrädesemission.

Doxas största aktieägare, Adma Förvaltnings AB, som äger cirka 64,4 procent av aktierna i Doxa, avser att överlåta samtliga sina teckningsrätter vederlagsfritt till kvalificerade investerare i syfte att ytterligare bredda aktieägarkretsen med kapitalstarka och branschkunniga ägare i fastighets- och finanssektorn. Efter kapitalanskaffningarna förväntas Adma Förvaltnings AB:s andel i Doxa uppgå till 24,41 procent.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss